Gewonden busramp geïdentificeerd [update] (2024)

Meer Nieuws14 mrt '12 17:30Aangepast op 15 mrt '12 00:35Auteur: Anne-Greet Haars

De lichamen van de slachtoffers van het busongeluk in Zwitersland, kunnen vanavond al naar huis worden gevlogen. Het Belgische ministerie van defensie heeft 2 vliegtuigen klaar staan. Alle gewonden zijn intussen geïdentificeerd. Drie kinderen liggen in coma.

Gewonden busramp geïdentificeerd [update] (1)

Bij het busongeluk in Sierre zijn zeven Nederlandse kinderen overleden. Drie Nederlandse kinderen zijn gewond. In totaal zijn er 22 kinderen en zes volwassen overleden.

Naast de drie Nederlandse kinderen zijn onder de gewonden ook een kind met de Duitse nationaliteit en een van Poolse origine. De andere gewonden hebben de Belgische nationaliteit.

Het ongeluk vond dinsdagavond rond 21.15 uur plaats. Op de persconferentie in Sion is gebleken dat de bus niet te hard reed, dat de weg in goede staat was en dat er geen andere auto betrokken was bij het ongeluk. Wat de oorzaak van het ongeluk wel is, is nog niet vastgesteld.

De hoogste prioriteit is de formele identificatie van de slachtoffers, vertelde de officier van justitie van Valais Central. Dat is regio waarin het ongeluk is gebeurd.

Onderzoek
Onderzoek richt zich nu op drie hypothesen. Er wordt onderzocht of er een technisch mankement was aan de bus. Daarnaast wordt gekeken of de chauffeur een gezondsheidsprobleem had. Er zal een autopsie worden uitgevoerd. En als laatste zal er ook gekeken worden of het ongeval mogelijk veroorzaakt is door een menselijke fout. "We onderzoeken deze mogelijkheid altijd'', zo zei de onderzoeksrechter.

Riemen
Ook lijkt het erop dat de kinderen in de riemen zaten. Maar of dit goed of slecht nieuws is, is verder niet bekend. Op de persconferentie bleek dat de kinderen die het ongeluk hebben gezien zeer getraumatiseerd zijn.

Er zijn beelden van het ongeluk van camera’s die in de tunnel hangen en deze beelden worden op dit moment onderzocht.

Reacties Rutte en Beatrix
Rutte spreekt van "een intens verdriet’’. "Heel Nederland en heel België leven intens mee’’, zei Rutte woensdagavond. Naast het verdriet bij nabestaanden is er volgens hem verder nog veel onzekerheid.

Ook Koningin Beatrix heeft woensdag een blijk van medeleven gegeven. "De Koningin leeft intens mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk in Zwitserland'', valt te lezen in een tweet van het Koninklijk Huis.

Een Nederlandse ambtelijke delegatie is in Zwitserland om slachtoffers en nabestaanden waar mogelijk bij te staan.

Bus
Aan boord van de bus zaten 52 mensen, onder wie 22 kinderen en 2 begeleiders uit de stedelijke basisschool 't Stekske uit het Lommelse gehucht Lommel-Kolonie en 24 kinderen en 2 begeleidende volwassenen van de Sint-Lambertusschool in Heverlee.

In het ongeval lieten ook de twee buschaffeurs het leven.

Ouders
De Zwitserse autoriteiten willen eerst de ouders informeren. De ouders zijn gearriveerd in Sion, waar de meeste ziekenhuizen zijn, en dode kinderen geïdentificeerd moeten worden. De verwachting is dat er in de komende uren meer duidelijkheid ontstaat.

Ziekenhuizen
In Lausanne en Bern liggen kinderen met ernstige verwondingen en in het ziekenhuis van Sierre de kinderen met minder ernstige verwondingen, bleek op de persconferentie.

Lommel
Op een persconferentie vertelde de locoburgemeester van Lommel dat zes kinderen van de Lommelse school het drama hebben overleefd. Over de overige 16 leerlingen van deze school is nog onduidelijkheid.

Verder is op de persconferentie meer informatie gegeven over twee overleden medewerkers van de school in Lommel. Het gaat om de 54-jarige leerkracht van de hoogste klas plus een 38-jarige administratief medewerkster die als begeleidster mee op de skivakantie was.

Tunnel
De Zwitserse tunnel waarin het Belgische busongeluk gebeurde heeft ernstige gebreken. Dat zegt een expert van de internationale Touringcar-organisatie RDA. Volgens hem mist een vangrail in de tunnel.

Afgesloten snelweg
Volgens de Zwitserse website lematin.ch hebben de autoriteiten beslist de snelweg tijdelijk af te sluiten om de familie van de slachtoffers de kans te geven de plaats van het ongeval te bezoeken.

Kalm
De Belgische krant de Morgen meldt dat volgens een dokter van het ziekenhuis in Sion waren de kinderen "enorm kalm". "Ongelofelijk, na alles wat ze hebben meegemaakt. Ze geven blijk van een ongelofelijk stoïcisme", vertelde hij aan persagentschap afp.

Vermoeidheid
Eerder vandaag werd bekend dat de vermoeidheid van de chauffeurs geen rol speelde bij het busongeval. Dat zei Yves Mannaerts van de Federatie Autocarondernemers op de Vlaamse publieke omroep VRT.

De twee chauffeurs waren maandag aangekomen in het skigebied Saint-Luc en hadden dinsdag de hele dag kunnen rusten. "Ze hebben de ganse dag niets gedaan. Dus die waren volledig uitgerust.", aldus Mannaerts. Het ongeval gebeurde nog geen een uur nadat de bus op terugreed naar België.

Dag van nationale rouw
Premier Elio Di Rupo heeft een nationale dag van rouw afgekondigd in België in verband met het ongeluk. Een datum is nog niet vastgesteld.

Vanmiddag hebben de Russisische premier Poetin en president Medvedev hun medeleven betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden. Ook Nederland heeft medeleven betuigd.

Gewonden busramp geïdentificeerd [update] (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 5874

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.